SerbDict - konzolni rečnik za *niks.
Jednostavan konzolni rečnik za JUNIKS-olike operativne sisteme.

SerbDict

SerbDict je jednostavan dvosmerni englesko-srpski i srpsko-engleski konzolni rečnik za JUNIKS-olike operativne sisteme.

O "Srpskom rečniku za Linuks"

SerbDict je program namenjen za brzo pretraživanje reči i prevoda sa engleskog na srpski jezik, i obratno. Napisan je u ANSI C jeziku i koristi SQLite bazu kao backend. Program radi u konzoli (terminal), i može se koristiti na većini *nix i Unix-like operativnih sistema, kao što su *BSD familija operativnih sistema, GNU/Linux i sl. Program se bez problema kompajlira i radi na Windows XP operativnom sistemu preko Cygwin okruzenja. Za kompajliranje programa koristi se GNU C kompajler.

Najsvežija verzija

Trenutno aktuelna verzija je 0.4.2.

Dokumentacija

Dokumentacija koja je dostupna za ovu verziju dolazi u obliku man stranice (serbdict.1) koja se instalira zajedno sa programom i može se pogledati pokretanjem:

man serbdict

iz konzole nakon kompajliranja programa, ili direktnim čitanjem fajla:

groff -Tascii -man man/serbdict.1

Instalacija

Nakon preuzimanja serbdict-xx.tar.gz fajla, potrebno je ekstraktovati arhivu (xx u imenu predstavlja verziju programa):

tar -xzvf serbdict-xx.tar.gz

Nakon toga prelazimo u direktorijum i pozivamo 'make' komandu:

cd serbdict-xx

make

sudo make install

nakon cega ce sistem kompajlirati i instalirati binarni program 'serbdict' tj. 'serbdict.exe' na Windows XP sistemimu (Cygwin) u /usr/local/bin. Ako direktorijum ne postoji bice kreiran. Man stranica će se kopirati u /usr/share/man/man1, a baza reči u /usr/share/dict. Korisnik može ukloniti *.o object fajlove koji su proizvod kompajliranja korišćenjem komande:

make clean

Program se moze deinstalirati sa sistema (brisanje serbdict programa, man strane i baze reči) komandom:

sudo make uninstall

Licenca

Serbdict 0.4.2 izvorni kod je izdat pod 2-clause BSD licencom. Copyright (c) 2012 Dalibor Gudžić. Ranije verzije su bile pod GPL v. 2 javnom licencom. Copyright (c) 2001 Predrag Damnjanović. Verzija 0.4 ne sadrži kod verzije 0.2. SQLite kod je izdat kao javno vlasnistvo: http://www.sqlite.org/copyright.html.

Download

SerbDict možete skinuti ovde.

Stariji projekti

Na ovoj strani su hostovana i dva starija projekta. Originalni "Srpski rečnik za Linuks" Predraga Damnjanovića i "SRecnik" Aleksandra Radulovića. I jedan i drugi nisu ažurirani preko 10 godina. Ovde su postavljeni sa nadom da bi nekome još uvek mogli koristiti.

Originalni SerbDict je nastao davne 2001. godine. Autor originalnog rečnika je Predrag Damnjanović (MyCity.rs, Vesti.rs, Igrice.co.rs. Rečnik koristi bazu reči "Yu Rečnika" Predraga Vujića (YuStart, Pretrazivac.com. Bio je vrlo jednostavan, napisan je u C-u i koristio je tekstualnu bazu reči. Napisan je još u doba kada je autor tek učio programski jezik C. Iako rudimentaran postoje ljudi koji ga koriste i dan danas.

SRecnik je delo Aleksandra Radulovića (EliteSecurity.org). Sastavljen je na brzinu 2003. godine. Napisan je u Pythonu i baza reči je prebačena na SQL Lite. Više o tome možete pročitati ovde. SRecnik u ovom trenutku ne radi na modernim distribucijama zbog promene u Python API-ju za pristup SQLite bazama podataka. Ukoliko ipak želite da ga isprobate, možete ga skinuti odavde.

Reference

Linkovi koji se tiču SerbDict rečnika: